Այս աղջկան թա ղեցին․ Սակայն հաջորդ օրը նա թակեց իր հայրական տան դուռը․ Իսկ այն ինչ եղավ հետո, Ձեզ շո կի կենթարկի

Մի երիտասարդ աղջիկ սիրում էր կարել: Մի օր նա սկսեց կարել վերնաշապիկի կոճակները: Կոճակը, վատ սովորություն ունենալով, պահում էր բերանում։ Այս գործունեության ընթացքում նա խոսում էր մոր հետ և ընդմիջումների միջև կամացուկ երգում։ Բայց հանկարծ նա խորը շունչ քաշեց և հանկարծ սկսեց ջ ղաձգվել, նա սկսեց սա րսափելի հա զալ: Ժամանակին ժամանած մայրն ու հարազատները չեն կարողացել հասկանալ, թե ինչ է եղել,

ինչ է տեղի ունեցել և ինչպես օգնել տա նջված աղջկան։ Տանը խո ւճապ ու քա ոս է տիրել։Դ ժբախտ աղջիկը սա րսափով լի աչքերով նայել է, հ ազը սկսել է թո ւլանալ ու մի երկու րոպե հետո դադարել է շնչել, ս իրտը կանգ է առել։ Մայրն արդեն հասկացել էր, թե ինչ է տեղի ունեցել, հիշելով, թե ինչ էր անում դուստրը և տեսնելով հատակին ցրված կոճակներ, թելեր և վերնաշապիկ։ Աղջիկը խ եղդվել է կոճակից,

որը խ րվել է շն չափող ում՝ փակլով թ թվածինը, ինչը հանգեցրել է շն չահե ղձության։Հարազատները, ովքեր արդեն շտապօ գնություն էին կանչել, տեսել են, թե ինչպես է դ ժբախտ աղջիկը սկսել արագ կա պտել և իրենց մ եղադրել են, որ չեն կարողացել օգնել։ Հ իվանդանոցը տնից բավականին հեռու էր և շ տապօ գնությանը ստիպված էին որոշ ժամանակ սպասել։ Ժամանած բ ժիշկն այլևս չէր կարող փ րկել տո ւժածին,

նա ասաց միայն մեկ բան՝ դիմանալ սա րսափելի ա խտորոշմանը` մ ահ շ նչահեղձո ւթյունից։Հարազատների վ իշտը սահման չուներ: Դուստրը պետք է թ աղվեր։ Հ անգուցյալին հարսանյաց զգեստ են հագցրել, մատին դրել է նրա սիրելի ոսկե մատանին՝ փեսացուի նվերը, ում հետ չէր հասցրել ամուսնանալ։ Ծ անր ու ց ավալի թ աղումից հետո, որը տեղի ունեցավ մեկ օր անց, բոլորը, սովորության համաձայն, գնացին հո գեհացի։ Այնուամենայնիվ, դա կարճ տևեց, քանի որ հանկարծ դուռը թակեցին .

Շեմքին կանգնած էր«մ ահացած» թ աղված աղջիկը։ Բոլոր հարազատները մ ահու չափ վ ախեցած էին, խեղճ մայրիկը երկրորդ կ աթվածից և խո ւճապային վա խից քիչ էր մնում մ ահանար։ Նրա դուստրը ս արսափ ֆիլմի զո մբիի տեսք ուներ, ցեխի մեջ ծածկված, հ ազիվ ոտքի վրա, բայց կենդանի: Աղջկան կերակրեցին, լողացրին, հագցրին, տեղափոխեցին հ իվանդանոց, որտեղ նրան հանգստացնող դ եղամիջոց տվեցին ու թողեցին հ անգստանալու՝ հասկանալով,

թե ինքն ինչ խորը ց նցման ու անհավանական ս արսափի մեջ է։ Հաջորդ օրը «վերակ ենդանացածը» պատմեց իր դ ժբախտության անհավանական պատմությունը: Պարզվում է, որ կոճակը, որը նա դ ժբախտություն է ունեցել կուլ տալու, արգելափակել է թ թվածնի հասանելիությունը, բայց ոչ ամբողջությամբ, թ թվածինն անցել է կոճակի անցքերով նվազագույն չափով, բայց դա բավարար է եղել ո ւղեղի կյանքի համար, բայց նրա ս րտի բա բախյունը դանդաղել է այնքան, որ նրան մ ահացած են համարել:

Աղջիկը չէր կարողանում կառավարել իր մարմինը, չէր կարողանում նույնիկս մատը շարժել, բայց լսում ու հասկանում էր այն ամենը, ինչ կատարվում էր իր շուրջը։Աղջիկն իսկապես կմ ահանար, բայց արդեն այնտեղ՝ գ երեզմանի մեջ գտնվող դ ագաղում, եթե չլինեին գ երեզմանի ավազակները, ովքեր նկատել էին նրա ոսկե մատանին։ Մտածելով իրենց կեղտոտ արարքի մասին՝ գիշերը թարմ գ երեզման փորեցին, մատանին վերցրին ու որոշեցին,

որ հարսանեկան զգեստից էլ կարելի է մեծ գումար աշխատել։Կտրուկ շարժումներով հանելով զգեստը՝ կողոպտիչները կարողացել են աղջկան մ եջքի վրա շրջել և կոճակը դուրս է եկել նրա շն չուղիներից և աղջիկը վերջապես կարողացել է շ նչել։ Երկու ապշած հանցագործները տեղում մ ահացել են ս րտի կա թվածից, ևս երկուսը, ովքեր խո ւճապահար փախել են հան ցագործության վայրից վերակ ենդանացած հանգո ւցյալին,

ավելի ուշ բռնվել և ուղարկվել են դա տավարության, թեև այս իրավիճակում պարզ չէ՝ դ ատել նրանց, թե շնորհակալություն հայտնել անսպասելի փ րկության համար: Ոչ բոլորի հ ոգեկանը կարող է դիմակայել նման ս արսափելի փորձությանը, բայց այս աղջիկը չի կորցրել խելքը, վերականգնողական կուրսից հետո նա լիովին ապ աքինվել է և ոչինչ չի սպ առնում նրա հո գեկան և ֆիզիկական առո ղջությանը:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Այս աղջկան թա ղեցին․ Սակայն հաջորդ օրը նա թակեց իր հայրական տան դուռը․ Իսկ այն ինչ եղավ հետո, Ձեզ շո կի կենթարկի