Այս ձվերից ո՞րն է ածել առ ողջ հավը, ինչու նախկինում ինձ ոչ ոք չի ասել այս մասին

Մեր օրերում բոլորին մտահոգում է ճիշտ սնվելը։ Եվ դա լավ է, քանի որ սնունդը մեծապես ազդում է մեր առ ողջության և ինքնազգա ցողության վրա։ Մենք պետք է համոզված լիենք, որ առ ողջ սնունդ ենք օգտագործում: Չէ որ սնունդը մեր էներգիայի աղբյուրն է: Ա ռողջ սնունդ օգտագործելով մենք օգնում ենք մեր օրգա նիզմին առ ողջ ու կենսունակ մնալ:Իսկ վատորակ սնունդը, վն աս է մեր առ ողջության համար և կարող է առաջացնել առո ղջական խն դիրներ, ինչն էլ վա տացնում է մեր կյանքի որակը:

Բոլորը գիտեն, որ ձուն լավ և օգտակար ապրանք է: Եվ, այնուամենայնիվ, մեծ տարբերություն կա խանութում գնված «արդյունաբերական» ձվերի և տնական հավերի ածած ձվերի միջև։ Տեղացի ֆերմերների ձվերը շատ ավելի որակով են և, հետևաբար, ավելի օգտակար են մեր առո ղջության համար:Ուշադրություն դարձրեք դեղնուցի գույնին։ Գյուղատնտեսական ձվերը ունեն վառ նարնջագույն դեղնուցներ, իսկ խանութից գնվածները բաց դեղին են:

Նարնջագույն դեղնուցը ցույց է տալիս հավի սննդակարգում քսանթոֆիլների (կարոտինոիդների դասի թթվածին պարունակող գունանյութեր) և օմ եգա-3 ճար պաթթուների առկայությունը: Սա խոսում է այն մասին, որ հավին ճիշտ ու լավ են կերակրել:։ Ըստ այդմ, նրա ձվերը հարուստ են A, D և E վի տամիններով, բետա-կար ոտինով և օմ եգա-3 թթ ուներով: Նույնը չի կարելի ասել գունատ դեղնուցով ձվի մասին։

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Այս ձվերից ո՞րն է ածել առ ողջ հավը, ինչու նախկինում ինձ ոչ ոք չի ասել այս մասին