Եթե ՀԱՆԿԱՐԾ բերանում այս տեսակի համ եք զգում, ապա ԱՆՀԱՊԱՂ շտապեք հի վանդանոց

Դառն ություն բեր անում. Բերանում դառնությունը, առանց որևէ նախապայմանի, նորմալ չէ: <<Դառը համը կարող է սովորական արձագանք լինել կծու կամ թթու սննդի նկատմամբ։ Եթե դա երկար ժամանակ է պահպանվում, դա կարող է վկայել բերանում չորության մասին, որը պայմանավորված է թքի արտադր ության պակասի, դեղա միջոցների, ծխախ ոտի օգտա գործման հետ, նաև կարող է լինել սթրեսի պատճ առով>>, — նշում է թեր ապևտ-կարդիոլոգ Նարինե Սամսո նովան ։ Այնուա մենայնիվ, լինում է, որ դառը համը ահազանգում է ավելի ծանր իրավիճակների մասին: <<Համը կարող է խոսել շաքարային դիաբետի, վահանաձև գեղձի հի վանդությունների, ատամների հետ կապ ված խնդի րների, աղ եստամոքս ային տրակտի հի վա նդությունների, բերանի խոռոչի կան դիդոզների, բորբ ոքային պրոց եսների մասին>>,-նշում է թերապևտ Սամս ոնովան:Բացի այդ, դառն ությունը կարող է տանջել հղ ի և մենոպա ուզայի ընթացքում գտնվող կանանց:

Թեր ապևտը այս դրսև որումը կապում է այն բանի հետ, որ հորմոնալ ֆոնը փոխվում է: Մետաղի համը. Եթե կա մի զգացում, որ կարծես դուք ուտում եք մետաղ, դա նույնպես ազդանշան է: Երբեմն մարդիկ բերանի մեջ չորությունը ընդունում են որպես մետաղի համ, ասում է թերապևտը, բայց կան իրավիճակներ, երբ մետաղական զգացողությունը ցույց է տալիս զարգացած խնդիր: <<Այն հ իվանդությունների շարքում, որոնք կարող են ազդել դրա առաջացման վրա, քթի խոռոչների և բերանի խոռոչի հի վանդություններն են, բակտերային վարակները, վիտամին B12-ի պակասը: Բացի այդ, սննդի և ջրի ընդունման ժամանակ մետաղի համը կարող է հայտնվել Շեգրենի համախտանիշի դեպքում (շարակցական հյուսվածքի աուտոիմունային համակարգային ախտահարում, որը դրսևորվում է արտաքին սեկրեցիայի գեղձերի պաթոլոգիական գործընթացում ներգրավմամբ)>>, — ասում է Նարինե Սամսոնովան:

Այսպիսի դրսևորման կարող են բախվել նաև մարզիկները, քանի որ ինտենսիվ մարզումները նույնպես կարող են նման համային զգացողությունների պատճառ դառնալ ։ Մարդիկ պարապմունքներից հետո նման իրավիճակում կարող են զգալ ոչ միայն մե տաղի, այլ նաև օճառի համ: Թթու համ. Թթու կաղամբի համը, առանց այն օգտագործելու, բերանում զգալը հաճելի չէ:<< Թթու համի ամենատարածված պատճառներից է գաստր ոէզոֆագել ռեֆլ յուքսային հ իվանդությունը, քիմի ոթերապիայի անց կացումը, ցի նկի անբա վարարությունը>>, — ընդգծում է Նարինե Սամս ոնովան:Շատ դժվար է հանդու րժել թթու համը: Ուստի շուտ պետք է գտնել նրա առաջացման պատճառները և շուտ սկսել թերապիան:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Եթե ՀԱՆԿԱՐԾ բերանում այս տեսակի համ եք զգում, ապա ԱՆՀԱՊԱՂ շտապեք հի վանդանոց