ՆՈՐ ՏՈՒԳԱՆՔ ՞ Արգելվում է՝ նետել այր վող լուցկի կամ ծխախոտի չմարած մնացորդ․ տեսչական մար մինը զգուշացնում է

Վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը գտնվում է Արաբական թերակղզու շրջաններից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչով պայմանավորված՝ անտառային բուսածածկ և խոտածածկ վայրերում կտրուկ աճել է հրդ եհների առաջացման և տարածման վտա նգը։ Այս մասին հայտնում է ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդե հային անվտա նգության տեսչական մա րմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժինը։ «Ելնելով ստեղծված իրավիճակից՝ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդ եհային անվտ անգության տեսչական մար մինը կրկին հիշեցնում է, որ անհրաժեշտ է ցուցաբերել առավելագույն զգուշավորություն և խստորեն պահպանել հրդե հային անվտա նգության հետևյալ կանոնները։

Արգե լվում է՝ նետել այ րվող լուցկի կամ ծխախոտի չմարած մնացորդ, այր ել չոր խոտի խոզանը (բացի վերահսկելի այրո ւմից, որն իրականացվում է սահմանված կարգով, որոշակի ժամանակահատվածում՝ տեղական իշխանությունների թույլտվությամբ), շահագործել անսարք սնուցման համակարգով մեքենաներ, օգտվել բաց կրա կից՝ վառելիքով լիցքավորված մեքենաների շրջակայքում, Որսի համար օգտագործել դյուրավառ և մարմրող նյութերից փամ փուշտի խ իցեր, թողնել (թափել) քսայուղով,

բենզինով, կերոսինով և այլ դյուրավառ հեղուկներով ներծծված լաթեր, բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթներն ու հրդ եհի բռնկման պատճառ լինել։Հրդե հների կանխարգելման համար արգե լվում է՝ Վառել խար ույկներ, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի է անել բաց տարածքներում՝ այն միներալիզացված շերտով առանձնացնելով խոտածածկ հատվածից և վերջում մարել ջրով կամ` ծածկել հողով»,-նշվում է հայտարարության մեջ։

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

ՆՈՐ ՏՈՒԳԱՆՔ ՞ Արգելվում է՝ նետել այր վող լուցկի կամ ծխախոտի չմարած մնացորդ․ տեսչական մար մինը զգուշացնում է