ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ՍԱ վերաբերվում է բոլոր ՊԱՏՎԱՍ ՏՎԱԾՆԵՐԻՆ․Անահիտ Ավանեսյանը ՇՏԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ հանդես եկավ

Առո ղջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նոյեմբերի 8-ին հրաման է ստորագրել, որով հաստատվել է կոր ոնավիր ուսային հի վանդության դեմ իրականացվող պատ վաստումների գրանցման «Արմեդ» էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում «Շարժական պատ վաստումային կետ» նոր բաժնի լրացման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: Իրավաբան․net-ը հայտնում է, որ հրամանի շրաջանակներում է առաջարկվել է «էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ավետ Մանուկյանին (համաձայնությամբ)՝ ապահովել կորո նավիրո ւսային հիվա նդության դեմ իրականացվող պատ վաստումների գրանցման

«Արմեդ» էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում «Շարժական պա տվաստումային կետ» նոր բաժնի գործարկումը՝ համաձայն հավելվածի: Մարզպետարանների գլխավոր քարտուղարներին, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Դավիթ Համբարյանին, բժ շկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ղեկավարներին (համաձայնությամբ) առաջարկվել է ապահովել կոր ոնավիրո ւսային հիվ անդության դեմ իրականացվող պատ վաստումների գրանցման «Արմեդ» էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում «Շարժական պատվ աստումային կետ» նոր բաժնի լրացումը՝ համաձայն հավելվածի:

Կոր ոնավիրո ւսային հի վանդության դեմ իրականացվող պատ վաստումների գրանցման «ԱՐՄԵԴ» էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում «Շարժական պատ վաստումային կե տ» նոր բաժնի լրացման կարգը 1․ Բժ շկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում էլեկտրոնային առողջապահության «Արմեդ» համակարգում ստեղծվում է «Շարժական պատ վաստումային կետ»

անվանմամբ նոր բաժին՝ շարժական պատվ աստումային կետերում իրականացված պատ վաստումների մասին տվյալների մուտքագրման նպատակով: 2․ Բժ շկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների պատ վաստումային շարժական կետերում կոր ոնավիրո ւսային հիվ անդության դեմ պատ վաստումային գործընթաց իրականացնող բուժաշխատողները կատարված պատ վաստումների մասին տվյալները մուտքագրում են էլեկտրոնային առողջապահության «Արմեդ» համակարգ:

3․ «Շարժական պատ վաստումային կետ» նոր բաժնում ավելացվում են շարժական պատ վաստումային գործընթացում ներգրավված բոլոր բուժաշխատողների տվյալները (բժիշկներ, բուժքույրեր): 4․ Շարժական պատ վաստումային կետում կատարված պատ վաստումների մասին տեղեկատվությունը մուտքագրվում է Էլեկտրոնային առողջապահության «Արմեդ» համակարգում «Շարժական պատ վաստումային կետ» նոր բաժնում՝ համակարգում մուտքագրում իրականացնող անձնակազմի (բժիշկներ, բուժքույրեր, մուտքագրող օպերատորներ) կողմից»:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ՍԱ վերաբերվում է բոլոր ՊԱՏՎԱՍ ՏՎԱԾՆԵՐԻՆ․Անահիտ Ավանեսյանը ՇՏԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ հանդես եկավ