9 լուրջ փոփոխություն, որ տեղի կունենան ձեր օր գանիզմում, եթե սկսեք օրական 2 հատ ձու ուտել

Բաղադրության առումով հավի ձվերը լիովին յուրահատուկ են։ Առաջարկվող դ ոզան օրական երկու-երեք ձու է՝ հիմնված վերջին հետազոտությունների վրա:Այսպիսով, ինչի համար են օգտակար ձվերը:1. Առաջին բանը, որից պետք է սկսել, եթե ցանկանում եք ն իհարել: Եթե դուք սովորություն ունեք նախաճաշին ձու ուտել, ապա պետք է իմանաք, որ այն ձեզ շատ էներգիա և կ ալորիաներ կտա, որոնք կօգնեն ազ ատվել ավելորդ ճ արպից:

2. Վ իտամին D-ի օգտագործմամբ կ ալցիումի կ լանման ավելացում: Շատ դեպքերում մարդիկ նախընտրում են ուտել մեկ եփած ձու, քան մեկ գդալ թարմ ձկան յուղ ընդունել: Սննդի արդյունաբերության ոլորտում աշխատող գիտնականները պնդում են, որ ձու ուտելը կարող է մեծացնել վ իտամին D-ի քանակը: Վ իտամին D-ն ամրացնում է ատամներն ու ո սկորները և բարելավում կ ալցիումի կլանումը:

3. Ո ւղեղը գտնվում է խ ոլինի մշտական պաշտպանության ներքո։ Ամեն օր երկու ձու օգտագործելով՝ դուք ապահովում եք ձեր օ րգանիզմին անհրաժեշտ ֆ ոսֆ ոլիպ իդների քանակությամբ: Եթե դուք այս վ իտամինների պակասն ունեք, կարող եք զգալ կարճ, իսկ ավելի ծ անր դեպքերում՝ երկարաժամկետ հիշողո ւթյան կորո ւստ: 4. Դանդաղ ծ երացում: 35-ից 40 տարեկան կանանց գրեթե 90%-ի մոտ դեմքի կ նճիռները քիչացել են ձվի ամենօրյա օգտագործման արդյունքում։

5. Ձու ուտելն օգնում է կանանց հ ղիանալ։ Վ իտամին B9-ն օգնում է ն յարդային խողովակի, ինչպես նաև ա րյան կարմիր բ ջիջների ձևավորմանը և արդյունքում՝ ն վազեցնում է մտավոր հետամ նացության վտանգը: Մեկ ձուն պարունակում է 7 մգ վ իտամին B9:6. Լյո ւտեինը պաշտպանում է ձեր տեսո ղությունը։ Հավի ձվերը հարուստ են լյո ւտեինով՝ ամենակարևոր նյութերից մեկը, որը պատասխանատու է հստակ և պարզ տեսողության համար։

Ձեր օ րգանիզմում լյո ւտեինի ցանկացած պակաս կարող է նվազեցնել ձեր տեսողությունը և առաջացնել վ նասակար բա րդություններ: 7. Պաշտպանեք ձեր մազերը, լ յարդը և մաշկը B վ իտամինների համալիրի կիրառմամբ։Ձվի մեջ առկա ֆ ոսֆոլի պիդները խթանում են լ յարդից տ ոքս ինների դուրսբերմանը։ Բացի այդ, վ իտամին B12-ը և բ իոտինը կենսական տարրեր են ձեր մաշկի և մազերի վերականգնման համար:

8. Չա րորակ ո ւռո ւցքների առաջացման հավանականության նվա զեցում: Այն կանայք, ովքեր կանոնավոր կերպով ձու են ուտում, 15%-ով ավելի քիչ հավանական է, որ տառապեն կր ծքագե ղձի ք աղցկ եղով։9. Նվա զեցնում է ս րտան ոթային հ իվանդո ւթյունների վտանգը։ Հավի ձվի մեջ հայտնաբերված խ ոլես տերինի ֆ ոսֆ ատիդների մեծ քանակության պատճառով ս րտան ոթային հ իվանդո ւթյունների ռ իսկը կարող է հավասարակշռված մնալ:

Դուք պետք է հասկանաք, որ սա առո ղջության համար վ նասակար չէ. ընդհակառակը, այն իրականում նվ ազեցնում է ձեր օրգանիզմում խ ոլեստ երինի մակարդակը: Ձուն բավականին հարուստ է օ մեգա-3 թ թուներով, որոնք իրականում նվազեցնում են ա րյան մեջ տ րիգլից երիդների քանակը, դրանով իսկ նվազեցնելով ս րտան ոթային հ իվանդո ւթյունների վ տանգը։ Կատարյալ կլինի, որ դուք խորհրդակցեք մասնագետի հետ ձեր սննդակարգում ձվի օգտագործման վերաբերյալ, մասնավորապես, հասկանալու համար, թե արդյոք ունեք ա լերգիա:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

9 լուրջ փոփոխություն, որ տեղի կունենան ձեր օր գանիզմում, եթե սկսեք օրական 2 հատ ձու ուտել